Tentang Kami

PENDAHULUAN

Allah ta’ala berfirman (yang artinya), “Wahai umat manusia, sungguh telah datang kepada kalian keterangan yang jelas dari Rabb kalian, dan Kami turunkan kepada kalian cahaya yang terang-benderang.” (QS. an-Nisaa’: 174)

Al Quran adalah cahaya bagi seorang muslim, cahaya yang dapat menerangi kehidupan seorang muslim, menerangi keluarga seorang muslim dan menerangi sebuah bangsa dengannya.

Ia adalah cinta dari Rab Ta’ala. Cinta yang dapat mengikis hasad seorang ulama. Cinta yang dapat meluluhkan kesombogan seorang raja. Memecah ketakutan seorang budak yang menderita.

Al Quran adalah adalah cinta dari Rab yang mengetahui alam raya. Ia adalah cahaya yang menjadikan umat islam ini kembali Berjaya.

Yayasan Rumah Hufazh adalah lembaga infak dan pengembangan insani yang memiliki cita cita luhur terhadap Al Quran. Kami memiliki harapan membumikan Al Quran di tanah Indonesia. Hingga bercahayalah Indonesia dengan rahmatNya.

Tidak ada cara lain yang lebih indah dibandingkan membentuk mereka yang menjadi sumber cahaya tersebut. Sumber cahaya yang Rasulullah menyebutnya sebagai keluarga Allah dan orang yang Allah pilih.

Kata Nabi Muhammad SAW, “Allah mempunyai keluarga diantara manusia.” Para sahabatpun bertanya? “Siapakah mereka ya Rasulullah?” Rasul menjawab, “Para ahli Al Qur’an. Mereka keluarga Allah dan pilihan-pilihan-Nya” (HR Ahmad)

Diantara usaha kami untuk merealisasikan harapan itu adalah dengan menyusun program rumah hufazh sebagai lembaga infak dan pengembangan insani. Program kami pun memiliki moto: galang, bangun, peduli. Sebuah moto yang mendasari kerja kami untuk mendakwahkan Al Quran kepada masyarakat Indonesia.

Pada dasarnya kesimpulan seluruh program tersebut adalah terbangunnya Rumah Hufazh. Yang dimaksud rumah hufazh yaitu dimana kita menempatkan seorang hufazh (penghafal Quran) di sebuah rumah yang telah kami sediakan, lalu membina 10-12 orang santri untuk belajar mengahafalkan Al-Quran dan mendakwahkan Quran kepada masyarakat. Konsep utama akhirnya memciptakan konsep lain yng terangkum dalam program galang, bangun dan peduli.
silakan berlangganan kencleng
 

 

Print Friendly, PDF & Email